Şube Başvurusu

Kurumsal Sigorta Çeşitleri:


Yangın Sigortaları

İşletmelerinizi depremden yangına, hırsızlıktan sele, terörden cam kırılmasına kadar sayılabilecek diğer bütün risklere karşı koruyan geniş kapsamlı işyeri sigortalarıdır.

Mühendislik Sigortaları

Mühendislik Sigortaları; faaliyete geçmiş olan yapıları, tesisleri, inşaat/montaj döneminden başlayarak, işletmeye geçtikten sonraki dönemde de ani ve beklenmedik risklere karşı geniş kapsamla güvence altına alır.

İnşaat/Montaj All Risk Proje Sigortaları (CAR/EAR)

İnşaat sürecindeki tüm risklere karşı İnşaat All Risk (CAR), Montaj All Risk (EAR) sigortaları; tünel, köprü, kara ve demir yolu, limanlar, baraj, havalimanı, hastane, konut, AVM, fabrika, enerji santrali ve benzer projeye; yangından doğal afetlere, iş makinelerinden tasarım hatasına, dikkatsizlikten hırsızlığa tüm risklere karşı güvence verir.

Makine Kırılması, Elektronik Cihaz Sigortaları (MKS, ECS)

Gerek inşaat veya montaj dönemi boyunca gerekse tesis faaliyete geçtikten sonra; çalışan tüm makineler ve elektronik cihazları tüm olası risklere karşı güvence altına alan sigorta türleridir.

Nakliyat Sigortaları

Nakliyat Sigortası; herhangi bir malın deniz, kara ve hava yolu vasıtalarıyla nakledilmesi esnasında oluşabilecek hasar ve kayıplara karşı genel ve özel şartlar çerçevesinde ‘Tam Ziya’, ‘Dar Teminat’ ve ‘All Risks’ kapsamları ile güvence sağlar.

Çevre Kirliliği Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta türü, süreç içinde veya beklenmedik şekilde oluşan çevre kirliliği hasarları sonucunda, sigortalının üçüncü şahıslara karşı doğabilecek çevresel sorumlulukları için teminat sağlar.

Sorumluluk Sigortaları

Üçüncü Şahıs Sorumluluk

Ticari faaliyetler esnasında ihmal veya kusur sebebi ile üçüncü şahısların uğrayabilecekleri maddi ve bedeni zararları, sigortalının hukuki sorumluluğu çerçevesinde güvence altına alır.

İşveren Sorumluluk

İşverene bağlı SGK’lı çalışanların işyerlerinde yaşayabilecekleri kazalar sonucunda işverenin ödemek zorunda kalabileceği tazminat tutarları çerçevesinde teminat sağlar.

Ürün Sorumluluk

İşletme tarafından üretilen ve satılan ürünlerin kullanımı sırasında üçüncü şahısların görebileceği zararlar sonucunda sigortalının ödemekle yükümlü olacağı maddi ve bedeni tazminat tutarlarını teminat altına alır.

Seyahat Sigortası

Seyahat Sigortası, yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinizde karşınıza çıkabilecek kaza, hastalık, valiz kaybı gibi riskleri güvence altına alır.

Ferdi Kaza Sigortası

İşletmeler için Grup Ferdi Kaza Sigortası, çalışanlara yönelik bir grup sigortasıdır. İşletme tarafından sigorta teminatına dahil edilmiş sigortalıların kaza sonucu vefat ve sürekli sakatlık risklerini güvence altına alır. Bu ana teminatlara ek olarak aşağıda belirtilen riskler de teminat altına alınabilir:

• Kaza sonucu tedavi masrafları
• Günlük hastane yatış tazminatı
• 7/24 tıbbi destek hattı
• Acil durumlarda ambulans hizmeti
• Kişisel asistan hizmeti


İletişim

Sigorta Sistem

Fatih Mah. 30005 Sk. Varlıklı Apt. No:2/2
Mezitli / MERSİN

0 324 233 12 21

info@acarvipsigorta.com
Copyright © Acar Vip Sigorta - 2024 Tüm Hakları Saklıdır.