Şube Başvurusu

BES’TE
KATILIMCI SAYISI
6 MİLYON 858 BİN OLDUSigorta Sektörü tarafından uzun süredir beklenen SDDK nın kuruluşu, Resmi Gazete’de 18.10.2019 tarihinde yayımlanan 47 no.lu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yürürlüğe girdi. Kararname ile SDDK’nın kuruluşu ile teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.Kurulun görev ve yetkileri şu şekilde belirlenmiş oldu:


-Sigortacılık ve özel emekliliğe ilişkin görev ve yetkileri kapsamında bulunan konularda düzenlemeler yapmak ve kararlar almak.

-Kurumun stratejik planı, performans ölçütlerini amaç ve hedeflerini, hizmet kalite strandartlarını belirlemek, insan kaynakları ve çalışma politikalarını oluşturmak, Kurumun hizmet birimleri ve bunların görevlerini belirlemek.

-Kurumun stratejik planı ile amaç ve hedeflerine uygun olarak hazırlanan bütçe teklifini görüşmek ve karara bağlamak.

-Kurumun performansını ve mali durumunu gösteren raporları onaylamak.

-Taşınmaz alımı, satımı ve kiralanması konularındaki önerilerini görüşüp karara bağlamak.

-Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak olarak sıralandı.Kararname ile Sigortacılık Genel Müdürü ve Sigorta Denetleme Kurulu Başkanı kadroları kaldırılırken, SDDK’ya toplam 1 Başkan, 2 Başkan Yardımcısı, 9 Daire Başkanı, 20 Grup Başkanı’ndan oluşan toplam 357 kişiden oluşacak kadro tahsis edildi.İletişim

Sigorta Sistem

Fatih Mah. 30005 Sk. Varlıklı Apt. No:2/2
Mezitli / MERSİN

0 324 233 12 21

info@acarvipsigorta.com
Copyright © Acar Vip Sigorta - 2024 Tüm Hakları Saklıdır.